توانایی های نرم افزار

چگونه با ما تماس بگیرید

مدیریت کیفیت

ثبــت هوشمند اپراتور های تولید (شروع و پایان)

شناسائی ردیابی (با سیستم بارکد)

کالیبراسیون ابزار های اندازه گیری (داخلی – خارجی)

عدم انطباق (دوباره کاری – ضایعات)

هدف گذاری جهت کاهش ضایعات (PPM – درصد)

برنامه ریزی – تولید - انبار

ابزار های برنامه ریزی تولید

زمان سنجی

---محاسبه نیروی انسانی، ماشین آلات، عملکرد اپراتور و ...

کنترل موجودی ها (سطح سفارش، نقطه بحرانی)

---اقلام ورودی، نیمه ساخته (تولیدی)، نهایی و ...

بالانس خط

---جابجایی فعالیت ها در ایستگاه ها در صورت امکان

MRP

--گزارشات برنامه ریزی به منظور مشخص کردن نیازهای آتی

کنترل کیفیت - بازرسی - کنترل فرایند آماری

نمودار SPC

نمودار پیش کنترلی

آلارم های نمودار پیش کنترلی

بازرسی (اقلام ورودی، حین تولید، محصول نهایی و ...)

گزارشات برنامه ریزی – تولید – انبار

گزارش کارکرد اپراتور و ماشین بصورت آنلاین

درصد پیشرفت و انحراف برنامه ها

کنترل قرارداد ها و تکمیل کاری

گزارش و آمار روز قطعات تولیدی

تاریخچه و کنترل فرایند های کار شده برای ماشین و اپراتور

عملکرد ماشین، کارکرد ماشین و درصد کارایی و توقف ماشین به کل

گزارش افزایش زمان تولید

سوابق کارکرد اپراتور به همراه توقف و مرخصی

جزییات کلی توقفات

نمودار فرایند هر اپراتور

عملکرد اپراتور ها (پاداش/جریمه)

فنی مهندسی – تعمیرات و نگهداری

شناسنامه ماشین آلات

سوابق تعمیرات نگهداری ماشین آلات

آلارم خرابی ماشین آلات

گزارشات MTTR, MTBF, OEE

کالیبراسیون ماشین آلات

توقفات ماشین آلات به علت خرابی

شناسنامه قالب ها، تخصیص قالب ها به فرایند ها تولیدی

سوابق تعمیرات نگهداری قالب ها

چرا مدیران ما را انتخاب می کنند؟

خرید هر نرم افزاری نیازمند توجیه اقتصادی می باشد. سه مورد ارزش افزوده ایجاد شده با انتخاب این نرم افزار عبارت اند از:

ارتقا گرید

ارتقا گریده، نیازمند برخی گزارشات و کنترل ها می باشد، که برخی از این موارد در نرم افزار گنجانده شده، محاسن ارتقا گرید شامل موارد وصول بخش بیشتری از طلب ها، حدف مبالغ گارانتی قطعات و خود بازرسی شدن

کاهش هزینه های کیفی

افزایش کیفیت برابر است با کاهش هزینه ها، برای رسیدن به این مهم نیاز به کنترل دوباره کاری ها، ضایعات و نیز کاهش زمان بازرسی (حذف کاغذ) که موارد اصلی هزینه ها هستند شامل می شود

افزایش بهره وری

افزایش بهره وری تولید -- کاهش هزینه های کیفی -- الزامات خاص مشتری

کارایی + اثر بخشی = بهره وری

توانایی های نرم افزار

----

منطبق بر سیستم های کیفیت

Partner 1
Partner 2
Partner 3

لیست برخی از مشتریان

گروه برنامه نویسان شلازو مفتخر است که انتخاب شما می باشد

Partner 4
Partner 5
Partner 6
Partner 7
Partner 8